Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Manieu
 
kad
 
šuoniniu
 
dūrelių
 
langas
 
atidaritas
 
biat,
 
iškyšus
 
galva
 
pro
 
 
paaiškiejo,
 
kad
 
jis
 
būvo
 
uždarytas.