Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Taigi
 
tos
 
durys
 
prasivėrė,
 
įėjo
 
į
 
miegamajį
 
orus
 
dabita
 
brėkšmoj
 
neįžvialgemu
 
veidu,
 
skrybėlėtas,
 
lazdą
 
po
 
pažaščia
 
pasibrukęs.