Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Štai
 
kodėl
 
stuksojo
 
vidurį
 
aikštės
 
it
 
bąslį
 
prarijęs.