Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Mergina
 
laukęsi
 
tadiel
 
turiu
 
kraustitis
 
pas
 
ją.
 
Pardodu
 
savo
 
baldus
 
(tik
 
labai
 
geram
 
žmuogui).
 
Staliūkas
 
(ažuolo
 
karkąsas)
 
120
 
Lt,
 
odyniai
 
fuoteliai
 
120
 
Lt,
 
kilymas
 
70
 
Lt,
 
teliavizorius
 
270
 
Lt.
 
Derietis
 
nemuoku
 
tuodiel
 
mielai
 
nuleisiu
 
kaina.