Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Imkimia
 
mūsų
 
kaima
 
 
kurio
 
neriatai,
 
suviliotos
 
geriasnio
 
miesto
 
gyvenimo,
 
atviksta
 
mergaites.
 
Jos
 
neriatai
 
yra
 
miestui
 
vysiškai
 
sviatimos
 
ir
 
ne įsivaizduoja
 
to
 
miestietiško
 
givenimo
 
todėl
 
dažnai
 
patianka
 
į
 
vadinamųjų
 
tarpinynkų
 
rankas
 
kurie
 
joms
 
sutiaikia
 
darbo
 
arba
 
siųlo
 
„liangvesnį“
 
pragivenimą
 
 
darbo
 
kokeme
 
nors
 
restorane. Teip
 
mergaitės,
 
patekusios
 
į
 
visai
 
juoms
 
svetimą
 
aplinka
 
visapūsiškai
 
 
miestiška
 
gyvenima
 
stiabi
 
ir
 
 
jo
 
seme
 
pilną
 
taurę.
 
Tokios
 
neriatai
 
patenka
 
į
 
tokią
 
padetį
 
kad
 
grįšti
 
į
 
kaimą
 
jau
 
nepatogu
 
arba
 
tas
 
tevų
 
kaimas
 
jau
 
joms
 
sviatimas.
 
Pirmais
 
metais
 
kol
 
mergaitė
 
dar
 
sveika,
 
 
kaimo
 
atsiniaštos
 
energijos
 
dar
 
pilna,
 
ji
 
tinkama
 
visems
 
bet
 
kai
 
ta
 
jos
 
energyja
 
išsianka,
 
tada
 
dažnai
 
restoranai,
 
pavienei
 
samdytojai
 
o
 
ypač
 
svetimtaučei
 
 
žydai
 
jas
 
keičia
 
kitomis
 
o
 
šias
 
meta
 
į
 
gatve.