Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Pasįaiškinymas:
 
Spalio
 
28
 
d.
 
nebūvau
 
darbia
 
nes
 
pagalvojeu
 
kad
 
neriaike
 
i
 
darba.