Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Nupirkitiae
 
maisto
 
prekių
 
 
50
 
Lt
 
i
 
duovanų
 
gaukitia
 
5
 
keušinius
 
(alkocholiniai
 
gierimai,
 
tabokas
 
i
 
dūjų
 
baleonai
 
akcijoje
 
nedalyvauja).