Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Marčiaus
 
rankos
 
bejėgiškai
 
nukara,
 
jis
 
susviruoja
 
lyg
 
pakirstas.