Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Bet
 
visdėlto
 
visų
 
savo
 
grūmojimų
 
įvykdyti
 
neišdryso.