Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Ji
 
atsigrežė
 
į
 
jį,
 
jis
 
nustebęs
 
pamatė,
 
kokia
 
ji
 
išbąlusi
 
ir
 
susijaudinusi.