Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
Gyventojems
 
iki
 
rugpjučio
 
ne susimokiejusiems
 
 
internietą,
 
bus
 
išjungtos
 
dūjos!
 
Pastabas
 
ir
 
komientarus
 
siūskite
 
emailu
 
namu.valdyba@gmail.com.