Ruoškis diktantui

1. Atrask klaidas 2. Bakstelk klaidingą žodį - pataisyk rašybą ir skyrybą 3. Ištaisęs visas klaidas spausk „SIŲSTI“
 
 
prigimtės
 
Lietuvio
 
sėla
 
švialni.
 
Jis
 
venge
 
užgauti
 
žmuogų
 
ir
 
kekvienam
 
ypač
 
inteligiantui
 
visur
 
pyrma
 
paruodo
 
savo
 
pagarbą.
 
Tačiau
 
po
 
karo
 
pas
 
mus
 
lietuvoje
 
tarp
 
darbinynkų
 
ir
 
šeip
 
jau
 
inteligentu
 
pradeda
 
aukti
 
baisi
 
piktžuolė
 
 
storžieviškumas
 
arba,
 
dar
 
grieščiau
 
tariant,
 
hamizmas. Ypač
 
daug
 
storževiškumo
 
ir
 
tikruojo
 
hamizmo
 
pasitaiko
 
tarp
 
darbdavio
 
ir
 
darbinynko.
 
Dar
 
dauk
 
yra
 
darpdavių
 
ar
 
šeip
 
inteligiantų
 
kurie
 
su
 
savo
 
pavaldineis
 
elgesi
 
nepakankamai
 
gražei.
 
Jie
 
retai
 
kada
 
darbinynką
 
pavadina
 
„tamsta“,
 
visomet
 
sako
 
„tų“,
 
dargi
 
kokį
 
nors
 
paliginimą
 
ar
 
keiksmą
 
prikerkdami.
 
<...>
 
Tokie
 
nenormalūs
 
nemandagūs
 
santykiai
 
gilina
 
beduknę
 
tarp
 
darbdavio
 
inteliagento
 
ir
 
paprasto
 
darbinynko.